Photograph
17 - Plocha odstavného nádraží v ose navrhovaného parkového pásu