Josef Morkus - Diplomní projekt

Fotografie stávajícího stavu

  

 

Zpět na hlavní stránku diplomního projektu

 

Číslování, stanoviště a směry fotografií jsou znázorněny ve výkresu 03a tohoto Diplomní projektu.

Photo Number 1 Photo Number 2 Photo Number 3 Photo Number 4 Photo Number 5
Photo Number 6 Photo Number 7 Photo Number 8 Photo Number 9 Photo Number 10
Photo Number 11 Photo Number 12 Photo Number 13 Photo Number 14 Photo Number 15
Photo Number 16 Photo Number 17 Photo Number 18 Photo Number 19 Photo Number 20
Photo Number 21