Josef Morkus

ŽivotopisNarozen: 1978 v Praze

Bydliště: Praha - Strašnice

Vysokoškolské tituly: Ing. arch., Ph.D.

 
PRAXE

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky
od 2016       Vrchní ministerský rada, vedoucí oddělení koncepčního a metodického, odbor územního plánování
                    Vedení týmu 7 specialistů
                    Zpracování koncepčních dokumentů v oblasti kvality vystavěného prostředí (garant tvorby a implementace Politiky architektury a stavební kultury České republiky)
                    Metodická činnost v oblasti územního plánování
                    Koordinace několika úkolů podřízené organizace Ústav územního rozvoje
                    Spolupráce na tvorbě a implementaci dotačních výzev (Podpora architektonických a urbanistických soutěží, podpora pořizování územně plánovacích dokumentací a podkladů)
                    Člen výboru Rady vlády pro vzdělávání k udržitelnému rozvoji
                    Odborný garant výzkumných potřeb Technologické agentury České republiky
                    Zpracování materiálů pro jednání vlády a stanovisek k materiálům jiných resortů
                    Příprava materiálů a účast na jednáních odborných orgánů Rady Evropy
                    Člen pracovní skupiny OMC pro kvalitu architektury, zřízené Evropskou komisí (2020-2021)
                    Spolupráce na prezentacích a propagačních výstupech ministerstva
2015-2016   Vrchní ministerský rada v oddělení koncepčním a metodickém, odbor územního plánování
                    Kromě vedení týmu obdobný okruh činností jako od roku 2016
2014-2015   Vyšší odborný referent specialista
v oddělení koncepčním a metodickém, odbor územního plánování
                    Shodná pracovní pozice jako 2015-2016

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy

2013            Nástupnická organizace Útvaru rozvoje hlavního města Prahy

Útvar rozvoje hlavního města Prahy
2013            Vedoucí Kanceláře územně plánovacích podkladů a dokumentací
                    Vedení týmu 16 specialistů
                    Koordinace zpracování a vyhodnocení projednání změn územního plánu Prahy, aktualizace Zásad územního rozvoje a podkladových studií
                    Metodická činnost a příprava obsahu Portálu územního plánování hl. m. Prahy
                    Prezentace o územním plánování pro mnohé zahraniční delegace
                    Zastupování Prahy na mezinárodních veletrzích
                    Účast na projektech Evropské Unie
2012-2013   Vedoucí sektoru severozápad
                    Vedení 2 spolupracovníků
                    Příprava vyjádření ke stavebním projektům
                    Konzultace s městskými částmi, architekty a developery
2005-2012   Urbanista koncepční projektant
                    Metodika a návrh konceptu nového Územního plánu hl. m. Prahy
                    Změny a úpravy územního plánu, tvorba územně analytických podkladů, tvorba ověřovacích urbanistických studií

Magistrát hlavního města Prahy - Sekce útvar rozvoje města
2001-2005   Urbanista koncepční projektant

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební
2007-2010   Konzultant v urbanistickém ateliéru

Kniha Města a městečka v Čechách a na Moravě (Ing. arch. Karel Kuča)
1999-2001   Příprava mapových podkladů

Architektonický ateliér Ing. arch. Josef Lešetický
1998-2001   Asistent hlavního architekta
 

VZDĚLÁNÍ

2013            International Centre for Land Policy Studies and Training, Taiwan
                    6 týdenní kurs Územní plánování a rozvoj infrastruktury

2003-2012   České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury
                    Doktorské studium, téma Územní studie v podmínkách Prahy
                    Zakončeno státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce

1996-2003   České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury
                    Bakalářské a magisterské studium, pravidelně prospěchové stipendium
                    Diplomní práce na téma Smíchov - studie transformace severní části nádraží ČD

2001            Ecole d’architecture de Nantes, Francie
                    Půlroční stáž v rámci magisterského studia

1999            Les Ateliers d’été, Cergy-Pontoise, Francie
                    Měsíční workshop na téma Centra a centralita, člen vítězného týmu

1996            Škola cestovního ruchu Tyrkys, Praha
                    Kurs a zkouška Průvodce cestovního ruchu

1992-1996   Gymnázium Zborovská, Praha 5
                    Specializace matematika - fyzika, maturita s vyznamenáním

1984-1992   Základní škola U Santošky 1, Praha 5

 
ČLENSTVÍ V PROFESNÍCH ORGANIZACÍCH

od 2011       Asociace pro urbanismus a územní plánování
od 2020       European Academy of Architecture - visiting professor


JAZYKOVÉ ZNALOSTI

Angličtina – aktivně slovem i písmem včetně odborné terminologie, 2022 First Certificate in English (FCE) pass at Grade A - CEFR Level C1
Francouzština – aktivně slovem, pasivně písmem
Němčina – pasivně slovem i písmem
Čeština – rodilý mluvčí

 
ZNALOST SOFTWARE

Word, Excel, PowerPoint – aktivně
AutoCAD – pasivně
ArcReader – aktivně
Photoshop – aktivně
ASPI – aktivně

 
ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ

Skupina B

 
ZÁJMY

Architektura, urbanismus, design
Dopravní prostředky a systémy
Cestování
- navštíveno více než 60 zemí
Sport
- squash, badminton, plavání, cyklistika, lyžování

 

 
Zpět na hlavní stránku


Aktualizováno: 20. 8. 2022